Kontaktné údaje

Máme radi PrestaShop.

S PrestaShopom pracujeme už viac, ako 8 rokov. Za uvedenú dobu sme si získali dôveru menších, či väčších firiem, ktoré sa spoliehajú na platformu PrestaShop, ktorá je lídrom v open source riešeniach v Európe.

PrestaShop Vám nainštalujeme, prispôsobíme, preložíme, doplníme potrebnú funkcionalitu, napojíme na dodávateľov, prepojíme na dopravcov a účtovníctvo.

Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou a možnosťou riešenia.

Internet Solutions s.r.o.
Bašťovanského 10
040 22, Košice

+421 908 38 00 19